Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 41
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-194/20/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-16
dodatkowe informacje  PN-201/20/KT
dostawy staplerów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-202/20/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-14
dodatkowe informacje  PN-226/20/WD
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-15
dodatkowe informacje  PN-263/20/WD
Dostawa wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-16
dodatkowe informacje  PN-258/20/MKN
na dostawę wody mineralnej niegazowanej w pojemnikach po 18,9l (galonach) oraz kubków jednorazowego użytku wraz z użyczeniem urządzeń dystrybuujących z funkcją grzania i chłodzenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-21
dodatkowe informacje  PN-279/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-23
dodatkowe informacje  PN-301/20/JP
Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-23
dodatkowe informacje  PN-214/20/DW
Dostawa drukarek do nanoszenia trwałych nadruków na szkiełka mikroskopowe oraz kasetki histopatologiczne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-29
dodatkowe informacje  PN-270/20/MKN
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-05
dodatkowe informacje  PN-240/20/JS
Świadczenie usługi przygotowania metagenomicznych bibliotek genomowych i sekwencjonowania następnej generacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-233/20/JP
Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-199/20/MKN
dostawę kontenerów do narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-11
dodatkowe informacje  PN-286/20/KT
Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych oraz z sorterem próbek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-13
dodatkowe informacje  PN-289/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Lenwatynib
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-14
dodatkowe informacje  PN-230/20/JP
na dostawę odczynników laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-14
dodatkowe informacje  PN-227/20/JP
dostawę materiałów zużywalnych do zabiegów endoskopowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-15
dodatkowe informacje  PN-197/20/EP
Dostawa stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-15
dodatkowe informacje  PN-257/20/JP
na dostawę płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-19
dodatkowe informacje  PN-287/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-19
dodatkowe informacje  PN-246/20/KT
USŁUGA UBEZPIECZENIA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-20
dodatkowe informacje  PN-210/20/EP
Dostawa systemu stabilizacji transpedikularnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-21
dodatkowe informacje  PN-299/20/MSZ
Zakup zestawu odczynników wraz z akcesoriami laboratoryjnymi do badań genetycznych, przeznaczonych do izolowania i oczyszczania DNA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-22
dodatkowe informacje  PN-282/20/KT
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-26
dodatkowe informacje  PN-295/20/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej systemu kontrolingowego opartego o Prophix i Report Portal (pakiet nr 1) dostawa, usługa wdrożenia i opieki serwisowej dla nowego zintegrowanego systemu obejmującego funkcje kontrolingowe zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz funkcje zarządzania planowaniem i ewidencją czasu pracy oraz portalem pracowniczym wraz z migracją danych z obecnego systemu kontrolingowego oraz automatycznym modułem zasilania danymi z systemu finansowo księgowego, systemu kadrowego i systemu medycznego (pakiet nr 2).
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-28
dodatkowe informacje  PN-231/20/EP
Dostawa ekspanderów, endoprotez oraz siatek do rekonstrukcji piersi.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-29
dodatkowe informacje  PN-309/20/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-05
dodatkowe informacje  PN-221/20/JS
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-09
dodatkowe informacje  PN-314/20/KT
Zakup i dostawa sprzętu medycznego (urządzenia do dekontaminacji, myjnia-dezynfektor, aparat do rozmrażania osocza, zestaw do analizy genów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-09
dodatkowe informacje  PN-305/20/MKN
Dostawa odczynników do badań genetycznych metodami: PCR, sekwencjonowania i genotypowania alleli DNA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-10
dodatkowe informacje  PN-260/20/KK
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-15
dodatkowe informacje  TP-5/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Durvalumabum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-18
dodatkowe informacje  TP-24/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-22
dodatkowe informacje  TP-8/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-25
dodatkowe informacje  TP-21/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-26
dodatkowe informacje  TP-11/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Niraparyb
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-01
dodatkowe informacje  TP-6/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-04
dodatkowe informacje  PN-20/21/ZS
Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-03-11
dodatkowe informacje  PN-16/21/DW/MZ
Zakup i dostawa akceleratora wysokoenergetycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora w ramach Programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna, zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-12
dodatkowe informacje  PN-17/21/KT
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWYEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-16
dodatkowe informacje  PN-15/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Durvalumabum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-24


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: