Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 60
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-20/21/ZS
Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-03-23
dodatkowe informacje  PN-42/21/KT
Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  PN-39/21/ZS
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 548.000 EURO
2021-05-13
dodatkowe informacje  TP-22/21/DW
Dostawa biblioteki taśmowej LTO-8
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  PN-88/21/KT
dostawa preparatów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-75/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-87/21/WD
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  TP-76/21/MSZ
Dostawę preparatów do badań mikrobiologicznych oraz diagnostyk: genetycznej i patomorfologicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  TP-57/21/DW
Usługa opieki serwisowej oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-01
dodatkowe informacje  PN-80/21/DW
Wsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROH.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-52/21/MKN
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  PN-101/21/KT
USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE WRAZ Z ODDZIAŁAMI W KRAKOWIE ORAZ W GLIWICACH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-94/21/MKN
Dostawa testów Xpert Xpress SARS ?CoV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-10
dodatkowe informacje  TP-63/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-11
dodatkowe informacje  PN-46/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  TP-28/21/JP
Dostawa urządzeń do dezynfekcji wraz z płynami
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  PN-53/21/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-16
dodatkowe informacje  TP-130/21/KT
Dostawa wózków reanimacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-17
dodatkowe informacje  PN-70/21/DW
Świadczenie pogwarancyjnej usługi utrzymania w pełnej sprawności aparatury endoskopowej i laparoskopowej wraz z wyposażeniem i urządzeniami peryferyjnymi produkcji Olympus.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-18
dodatkowe informacje  PN-100/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-21
dodatkowe informacje  PN-82/21/MSZ
Dostawa sond wraz z zestawem odczynników na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Panstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  TP-120/21/MKN
usługa transportu produktów leczniczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  PN-122/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Ixazomibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-133/21/KK
Dostawa systemu do rutynowego oczyszczania białek rekombinowanych z dodatkowym wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-68/21/JS
Dostawa wózków biurowych, platformowych, foteli do pobierania krwi oraz szafek przyłóżkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-86/21/MKN
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-112/21/MSZ
Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek NGS do diagnostyki genetycznej, mutacji somatycznych BRCA1/BRCA2 wraz z zestawami do oczyszczania bibliotek.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  PN-111/21/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych i remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-129/21/KK
Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-119/21/EP
Usługa odbioru odpadów komunalnych i opakowaniowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-132/21/KK
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-30
dodatkowe informacje  TP-55/21/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej dla systemu planowania leczenia RayStation
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-07
dodatkowe informacje  PN-109/21/MSZ
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-09
dodatkowe informacje  TP-154/21/MSZ
Dostawa gąbek służących do pobierania powierzchniowego materiału komórkowego z przełyku.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-09
dodatkowe informacje  TP-114/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-69/21/JP
Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do usuwania plastrów i wstępnego czyszczenia narzędzi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-14
dodatkowe informacje  TP-123/21/MSZ
Dostawa testów PCR COVID-19 na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-16
dodatkowe informacje  TP-106/21/EP
Dostawa jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek wraz z dzierżawą generatora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-16
dodatkowe informacje  PN-118/21/TM
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-19
dodatkowe informacje  PN-56/21/JP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-19
dodatkowe informacje  TP-155/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Lorlatynibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-20
dodatkowe informacje  PN-95/21/JS
Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytometrycznej białaczek i chłoniaków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-21
dodatkowe informacje  TP-158/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Alpelisybum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-21
dodatkowe informacje  TP-156/21/MSZ
Dostawa ceramicznego implantu mostka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-23
dodatkowe informacje  PN-98/21/ZS
Dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  PN-146/21/KT
Dostawa akcesoriów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  TP-139/21/JS
Dostawa podłoża do chromatografii cienkowarstwowej (ITLC-SG), odczynników do stymulacji hodowli in vitro nowotworów B-komórkowych, przeciwciał do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC), zestawów testów wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolami do ilościowego oznaczania stężenia Interleukiny (IL6)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  TP-115/21/EP
Dostawa urządzeń i produktów medycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-28
dodatkowe informacje  PN-60/21/JS
Dostawa endoprotez prosekcyjnych modularnych kończyny dolnej, górnej oraz panewki stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-30
dodatkowe informacje  PN-151/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumab wedotyny
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-02
dodatkowe informacje  TP-140/21/KT
Dzierżawa sekwenatora genomowego wraz z dostawą odczynników oraz dostawa testów paskowych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą urządzeń
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-02
dodatkowe informacje  TP-152/21/KT
Dostawa zestawów do żywienia dojelitowego oraz folii chirurgicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-03
dodatkowe informacje  PN-136/21/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych i substancji recepturowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-03
dodatkowe informacje  PN-89/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-05
dodatkowe informacje  PN-138/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-05
dodatkowe informacje  TP-128/21/JS
Dostawa zestawu do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym wolnokrążących w krwioobiegu kwasów nukleinowych wydzielanych przez komórki nowotworowe (ctTNA) wraz z sukcesywną dostawą odczynników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-10
dodatkowe informacje  PN-145/21/DW/MZ
Dostawa akceleratora medycznego realizującego technikę helikalną ze zintegrowanym obrazowaniem wiązką wachlarzykową z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora oraz adaptacją bunkra i sterowni V5 Zakładu Radioterapii I w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowym Instytucie Badawczym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-16
dodatkowe informacje  PN-162/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-23


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: