Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 80
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-20/21/ZS
Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-03-23
dodatkowe informacje  TP-9/21/JP
Dostawa odzieży wysokobarierowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-09
dodatkowe informacje  TP-26/21/MSZ
Dostawę filmów do drukarki laserowej oraz filmów dozymetrycznych na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-14
dodatkowe informacje  TP-41/21/EP
Usługa przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-20
dodatkowe informacje  TP-36/21/MSZ
Dostawa bulionu do hodowli bakterii oraz odczynników do wykrywania mechanizmów odporności u bakterii.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-26
dodatkowe informacje  PN-19/21/WD
Kompleksowa usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków dla pacjentów NIO-PIB w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i ul. Wawelska 15 w systemie termosowym wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-04-28
dodatkowe informacje  TP-27/21/EP
Usługa etykietowania oraz transportu badanego produktu leczniczego (IMP) do Włoch w ramach badań klinicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-29
dodatkowe informacje  TP-43/21/EP
Usługa przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-05
dodatkowe informacje  PN-42/21/KT
Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  TP-58/21/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  PN-49/21/ZS
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej gammakamer z wyposażeniem: Część 1: Nucline TH45 produkcji Mediso Ltd Część 2: D-SPECT Cardio produkcji Spectrum Dynamics Medical S.A
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-07
dodatkowe informacje  TP-79/21/JP
Dostawa probówek do zamrażania oraz torebek zabezpieczających
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-12
dodatkowe informacje  PN-39/21/ZS
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 548.000 EURO
2021-05-13
dodatkowe informacje  TP-22/21/DW
Dostawa biblioteki taśmowej LTO-8
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  TP-34/21/JP
Dostawa wody gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  TP-92/21/MSZ
Dostawa zestawu do izolacji materiału genetycznego drobnoustrojów z materiału klinicznego oraz amplifikacji DNA dla CMV, EBV i Pneumocystis jirovecii.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  PN-45/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń morfologii krwi oraz oznaczeń morfologii krwi z retikulocytami wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych i wyposażeniem dodatkowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-18
dodatkowe informacje  PN-85/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-18
dodatkowe informacje  TP-102/21/ZS
Dostawa maceratorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-19
dodatkowe informacje  TP-84/21/JS
Dostawa koloidu albuminy ludzkiej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-19
dodatkowe informacje  PN-83/21/KT
dostawa preparatów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-20
dodatkowe informacje  TP-103/21/KK
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  PN-105/21/KT
dostawa preparatu leczniczego ? Radium dichloridum RA 223
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  PN-81/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  TP-73/21/ZS
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-26
dodatkowe informacje  TP-117/21/MKN
Dostawa ściółki oraz paszy dla zwierząt laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-26
dodatkowe informacje  PN-88/21/KT
dostawa preparatów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-75/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-87/21/WD
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  PN-72/21/DW
Świadczenie usługi opieki serwisowej akceleratorów wraz z wyposażeniem produkcji Varian Medical Systems
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  TP-76/21/MSZ
Dostawę preparatów do badań mikrobiologicznych oraz diagnostyk: genetycznej i patomorfologicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  PN-77/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Desfluran wraz z użyczeniem parowników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-31
dodatkowe informacje  TP-57/21/DW
Usługa opieki serwisowej oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-01
dodatkowe informacje  TP-125/21/KK
Dostawa generatora elektrochirurgicznego wraz z wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-01
dodatkowe informacje  PN-80/21/DW
Wsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROH.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-52/21/MKN
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-110/21/KT
Usługa konserwacji infrastruktury technicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-126/21/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych aparatury dozymetrycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-07
dodatkowe informacje  TP-121/21/KK
Dostawa urządzenia Real-Time PCR oraz systemu do dokumentacji żeli
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-07
dodatkowe informacje  TP-131/21/EP
Dostawa sprzętu komputerowego, projektora oraz urządzeń wielofunkcyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-08
dodatkowe informacje  PN-101/21/KT
USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE WRAZ Z ODDZIAŁAMI W KRAKOWIE ORAZ W GLIWICACH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-93/21/KT
Dostawa krążków bibułowych oraz testów paskowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-97/21/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i kwalifikacji skanera TLC Scan - Ram oraz przeglądów i konserwacji chromatografu cieczowego HPLC Azura
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-94/21/MKN
Dostawa testów Xpert Xpress SARS ?CoV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-10
dodatkowe informacje  TP-63/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-11
dodatkowe informacje  TP-113/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów HER2 oraz oznaczeń/testów pan-TRK metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-11
dodatkowe informacje  PN-46/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  TP-28/21/JP
Dostawa urządzeń do dezynfekcji wraz z płynami
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  PN-53/21/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-16
dodatkowe informacje  TP-130/21/KT
Dostawa wózków reanimacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-17
dodatkowe informacje  PN-70/21/DW
Świadczenie pogwarancyjnej usługi utrzymania w pełnej sprawności aparatury endoskopowej i laparoskopowej wraz z wyposażeniem i urządzeniami peryferyjnymi produkcji Olympus.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-18
dodatkowe informacje  TP-124/21/EP
Usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-18
dodatkowe informacje  PN-100/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-21
dodatkowe informacje  PN-82/21/MSZ
Dostawa sond wraz z zestawem odczynników na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Panstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  TP-120/21/MKN
usługa transportu produktów leczniczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  PN-122/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Ixazomibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-133/21/KK
Dostawa systemu do rutynowego oczyszczania białek rekombinowanych z dodatkowym wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-68/21/JS
Dostawa wózków biurowych, platformowych, foteli do pobierania krwi oraz szafek przyłóżkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-86/21/MKN
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-112/21/MSZ
Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek NGS do diagnostyki genetycznej, mutacji somatycznych BRCA1/BRCA2 wraz z zestawami do oczyszczania bibliotek.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-55/21/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej dla systemu planowania leczenia RayStation
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-143/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania oznaczeń/testów wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA za pomocą badań molekularnych (PCR)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  PN-111/21/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych i remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-114/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-129/21/KK
Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-119/21/EP
Usługa odbioru odpadów komunalnych i opakowaniowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  PN-98/21/ZS
Dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-30
dodatkowe informacje  TP-132/21/KK
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-30
dodatkowe informacje  PN-64/21/ZS
Świadczenie usługi serwisowej urzadzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-02
dodatkowe informacje  PN-56/21/JP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-05
dodatkowe informacje  PN-109/21/MSZ
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-09
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-89/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-14
dodatkowe informacje  PN-69/21/JP
Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do usuwania plastrów i wstępnego czyszczenia narzędzi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-14
dodatkowe informacje  PN-95/21/JS
Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytometrycznej białaczek i chłoniaków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-15
dodatkowe informacje  PN-118/21
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-19
dodatkowe informacje  PN-60/21/JS
Dostawa endoprotez prosekcyjnych modularnych kończyny dolnej, górnej oraz panewki stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-21
dodatkowe informacje  PN-146/21/KT
Dostawa akcesoriów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  PN-138/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-29


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: