Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 74
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  WR-117/22/EP
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad Oprogramowaniem Simple.ERP przez okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  PN-26/22/DW
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-11
dodatkowe informacje  PN-11/22/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-01
dodatkowe informacje  NzO-160/21/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 214.000 EURO
2022-04-05
dodatkowe informacje  PN-44/22/KT
Dostawa masek filtrujących, serwet gazowych, obłożeń sterylnych oraz osłon na mikroskop
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-12
dodatkowe informacje  TP-81/22/ZS
Usługa naprawy stołów operacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-25
dodatkowe informacje  PN-112/22/AP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, PN-112/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-30
dodatkowe informacje  TP-105/22/JS
Dostawa przeciwciał do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) ludzkiego materiału utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-01
dodatkowe informacje  TP-110/22/EP
Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do realizacji zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM - Quality Mammography)? oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-01
dodatkowe informacje  TP-62/22/DW
Świadczenie usług serwisowych systemu diagnostyki obrazowej produkcji GE -rezonansu magnetycznego 3-OT Signa Architect
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-07
dodatkowe informacje  TP-141/22/KT
Dostawa urządzeń do pomiarów życiowych, ssaka medycznego, wirówek, wytwornicy lodu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-09
dodatkowe informacje  PN-45/22/ZS/UE
Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-13
dodatkowe informacje  TP-130/22/JS
Dostawa przeciwciał do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) ludzkiego materiału utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-13
dodatkowe informacje  PN-73/22/EP
Usługa odbioru odpadów komunalnych i opakowaniowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-14
dodatkowe informacje  TP-127/22/JS
Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji projektu "BIODRUK-CAR" wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-15
dodatkowe informacje  TP-116/22/DW
Usługa kompleksowej organizacji oraz przeprowadzenia konferencji prasowej podsumowującej Projekt pn. Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-17
dodatkowe informacje  PN-54/22/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  PN-72/22/AP
dostawa wyrobów medycznych PN-72/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  PN-93/22/MSZ
Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-22
dodatkowe informacje  TP-131/22/AP
Dostawa foteli zabiegowych do podawania chemioterapii, TP-131/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-23
dodatkowe informacje  TP-96/22/JP
Dostawa szkiełek nakrywkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-23
dodatkowe informacje  TP-138/22/JS
Dostawa 1/ urządzeń do codziennego monitorowania ph formaliny (Ph metr); 2/ dermatomu, siatkownicy wraz z wyposażeniem; 3/ pipet nastawnych jednokanałowych; 4/ wirówki; 5/ monitorów funkcji życiowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-28
dodatkowe informacje  TP-132/22/EP
Dostawa czujników do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz stolików do instrumentów chirurgicznych typu ?Mayo?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-28
dodatkowe informacje  PN-100/22/DW
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych gamma kamer BrightView XCT wraz z dodatkowym wyposażeniem.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-01
dodatkowe informacje  PN-84/22/AP
Dostawa prześcieradeł, ręczników, dozowników, folii chirurgicznych,podkładów ginekologicznych, serwet, kombinezonów, jednokomorowych kieszeni w kształcie trójkąta
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-133/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-140/22/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych w tym remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-70/22/EP
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-06
dodatkowe informacje  PN-109/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  TP-169/22/KT
Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  TP-126/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  PN-46/22/KT
Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-08
dodatkowe informacje  PN-137/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-11
dodatkowe informacje  PN-150/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-12
dodatkowe informacje  TP-168/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-12
dodatkowe informacje  TP-164/22/AP
Dostawa radiofarmaceutyku [153 Sm] Sm-LEKSIDRONAM
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-13
dodatkowe informacje  PN-134/22/ZS
Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-14
dodatkowe informacje  PN-107/22/KT
Dostawa narzędzi chirurgicznych jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-15
dodatkowe informacje  TP-108/22/JP
Dostawa odzieży medycznej i roboczej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-20
dodatkowe informacje  TP-173/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-21
dodatkowe informacje  PN-88/22/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  PN-166/22/KK
Dostawa zestawu do diagnostyki i rehabilitacji onkologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  PN-158/22/KT
Dostawa akcesoriów do laparoskopii firmy Olympus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  PN-154/22/MSZ
Dostawa zintegrowanych urządzeń do wielkoskalowego sekwencjonowania DNA i RNA opartego o technologię półprzewodnikową wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  PN-167/22/KK
Dostawa urządzenia do terapii zogniskowaną wibracją (głęboka oscylacja)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  TP-161/22/KT
Dostawa aparatów EKG
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  PN-135/22/DW
Świadczenie usługi okresowych przeglądów, konserwacji i napraw wraz z częściami zamiennymi urządzeń Applied Biosystems.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-01
dodatkowe informacje  PN-145/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumabum vedotinum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-01
dodatkowe informacje  PN-124/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-03
dodatkowe informacje  TP-175/22/ZS
Dostawa: Część nr 1; zestawy dozymetryczne; Część nr 2 : objętościowe pompy infuzyjne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-03
dodatkowe informacje  TP-174/22/KT
Dostawa łóżek specjalistycznych do intensywnej terapii wraz z materacem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-05
dodatkowe informacje  TP-197/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-05
dodatkowe informacje  PN-153/22/TM
Dostawa spirytusu Vini 96 %
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-08
dodatkowe informacje  TP-178/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-09
dodatkowe informacje  TP-202/22/KT
Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i konserwacji dygestoriów, wyciągów, szaf, komór laminarnych, zamrażarek niskotemperaturowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-09
dodatkowe informacje  PN-146/22/EP
Dostawa implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  PN-155/22/AP
Dostawa płynów do myjek Getinge WAA 100464, chusteczek, środków do dezynfekcji powierzchni
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  TP-179/22/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 5 382.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  TP-196/22/MSZ
Dostawa igieł ze szlifem typu Hubera oraz akcesoriów do bronchofiberoskopu; TP-196/22/MSZ
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-12
dodatkowe informacje  TP-182/22/DW
Usługa opracowania i wykonania animacji wizualnych nt. profilaktyki onkologicznej.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-12
dodatkowe informacje  TP-83/22/KK
Dostawa myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów oraz medycznej lampy czołowej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-17
dodatkowe informacje  PN-104/22/DW
Dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-18
dodatkowe informacje  TP-163/22/DW
Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-18
dodatkowe informacje  TP-206/22/KK
Dostawa fantomu antropomorficznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-19
dodatkowe informacje  TP-191/22/ZS
Dostawa parafiny histopatologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-22
dodatkowe informacje  PN-156/22/KT
Dostawa aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem i modułem transportowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-23
dodatkowe informacje  PN-165/22/KK
Dostawa echokardiografów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-23
dodatkowe informacje  TP-195/22/ZS
Dostawa wraz z montażem mebli przeznaczonych do pomieszczeń laboratoryjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-24
dodatkowe informacje  TP-188/22/ZS
dostawa: część nr 1; płyt CD/DVD ; część nr 2: etykiet samoprzylepnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-25
dodatkowe informacje  TP-120/22/KT
Usługa opracowania graficznego materiałów wraz z ich wydrukiem i dostawą na potrzeby szkoleń w ramach Projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-26
dodatkowe informacje  PN-189/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Sotorasib
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-29
dodatkowe informacje  TP-184/22/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw automatów drzwiowych firm: Besam-Assa Abloy, Geze, Dorma, Erreka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-31
dodatkowe informacje  PN-142/22/JS
Świadczenie usługi przeprowadzenia badania kontrolnego (follow-up) wśród uczestników Projektu PONS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-12
dodatkowe informacje  PN-198/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-21


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: