Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 55
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-7/20/ZS/MZ
Wykonania szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-05
dodatkowe informacje  Pn-28/20/AR
Dostawa drobnego sprzętu medycznego-wirówek oraz aparatów do biopsji gruboigłowej, nr sprawy Pn-28/20/AR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-06
dodatkowe informacje  PN-33/20/DW
Dostawa jednorazowych, niesterylnych wyrobów z włókniny oraz kołder grzewczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-01
dodatkowe informacje  PN-84/20/JS
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-29
dodatkowe informacje  PN-76/20/AR
Układanie posadzek z wykładzin homogenicznych w obiektach NIO-PIB w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-07-14
dodatkowe informacje  PN-171/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-17
dodatkowe informacje  PN - 71/20/JP
zakup pościeli szpitalnej i hotelowej, bielizny oraz koców i poduszek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-24
dodatkowe informacje  PN-143/20/EP
Dostawa stymulatorów mózgowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-28
dodatkowe informacje  PN - 153/20/ZS/UE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-07-29
dodatkowe informacje  PN-137/20/MKN
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-29
dodatkowe informacje  PN-125/20/DW
Dostawa urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-30
dodatkowe informacje  PN-165/20/KK
Usługa okresowych przeglądów i konserwacji mikroskopów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-03
dodatkowe informacje  PN-118/20/KK
Dostawa preparatów do mycia ciała oraz preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-04
dodatkowe informacje  PN-156/20/EP
Dostawa stołu operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-05
dodatkowe informacje  PN-160/20/KT
dostawy sprzetu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  PN-62/20/KK
Usługa regeneracji narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  PN-136/20/JS
Zakup: 1/ myjni - dezynfektorów wraz z płynami; 2/ kostkarki do lodu; 3/ komory jonizacyjnej, 4/ materaca grzewczego, 5/ videolaryngoskopu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  US-173/20/KT
Usługa ochrony obiektów i mienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 750.000 EURO
2020-08-13
dodatkowe informacje  PN-159/20/KK
Dostawa systemu do monitoringu natlenowania tkanek, myjni dezynfektora, wirówek z chłodzeniem oraz zestawu laserów do pozycjonowania pacjentów.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-17
dodatkowe informacje  PN-168/20/KK
Dostawa sprzętu do pipetowania.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-18
dodatkowe informacje  PN-106/20/MS
Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-20
dodatkowe informacje  PN-170/20/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego; Pakiet nr 1: Pogwarancyjna opieka serwisowa licznika komórek ADAM-MC, systemu obrazowania komórek JULI-STAGE, komory do inkubacji i pracy z komórkami w warunkach hipoksji IN VIVO 500 Pakiet nr 2: Pogwarancyjna opieka serwisowa chromatografu gazowego Agilent 7890B GC sprzężonego ze spektrometrem mas 7000D typu potrójny kwadrupol
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-24
dodatkowe informacje  PN-164/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-27
dodatkowe informacje  PN-192/20/KT
przeglądy i konserwacja urządzeń (diatermia, aspirator, stoły operacyjne)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-27
dodatkowe informacje  PN-151/20/KT
Świadczenie usługi serwisowej spektrometru Maldi Biotyper
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-87/20/EP
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-183/20/EP
Dostawa ultrasonografów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-182/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-01
dodatkowe informacje  PN-188/20/TM
Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99-m do znakowania zestawów scyntygraficznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-01
dodatkowe informacje  PN-211/20/WD
Dostawa rękawiczek diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-04
dodatkowe informacje  PN-208/20/TM
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-04
dodatkowe informacje  PN-142/20/KK
dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-08
dodatkowe informacje  PN-185/20/TM
Dostawa preparatów żywieniowych, płynów infuzyjnych i preparatów dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-08
dodatkowe informacje  PN-176/20/MKN
na opracowanie graficzne i druk materiałów szkoleniowych oraz zakup artykułów szkoleniowych (długopisy, pendrive) w ramach projektu: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia?
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-10
dodatkowe informacje  PN-206/20/WD
Dostawa fartuchów ochronnych do pracy z cytostatykami oraz fartuchów zabiegowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-174/20/MKN
na zakup pęset bipolarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-216/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-190/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-14
dodatkowe informacje  PN-217/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Abemaciclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-14
dodatkowe informacje  PN-169/20/JP
Dostawa artykułów laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-215/20/EP
Dostawa masek z zaworem wydechowym FFP3 oraz masek ochronnych FFP2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-232/20/KT
Zakup odczynników wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego aparatu do izolacji kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-83/20/EP
Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-21
dodatkowe informacje  PN-207/20/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby serwerowni w ramach zadania: budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 30.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-219/20/EP
Dostawa cytometru
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-179/20/KT
Wybór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu: "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-222/20/KT
Zakup sprzętu medycznego tj. chłodziarko-zamrażarki, zamrażarek niskotemperaturowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-30
dodatkowe informacje  PN-209/20/DW/MZ
Usługa zapewnienia noclegu, cateringu, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn.: Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych w ramach NPZ. Działanie 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-30
dodatkowe informacje  PN-204/20/ZS
Wykonanie projektu oraz robót budowlanych w ramach zadania: Modernizacja części przychodni NIO-PIB ul Wawelska 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-189/20/KK
Dostawa krzeseł laboratoryjnych, krzesła siodłowego, foteli do podawania cytostatyków, czapki laryngologicznej oraz zamrażarek laboratoryjnych.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-154/20/WD
Usługa naprawy stołu terapeutycznego Polkam model 16M
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-237/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Tofacitinibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-195/20/JP
Dostawa mobilnego urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania wraz z roztworem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-8/20/DW
Dostawa, montaż, wdrożenie i utrzymanie systemu identyfikacji i ochrony danych pacjentów poddawanych procedurom medycznym radioterapii, wspomagający informację i przygotowanie pacjentów w radioterapii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-07
dodatkowe informacje  PN-218/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Abemaciclibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-10-26


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: