Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy staplerów jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-201/20/KT

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-11-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-11-30 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-10-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1 Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ -załacznik nr 1
  4. SIWZ -załacznik nr 2
  5. SIWZ -załacznik nr 3
  6. SIWZ -załacznik nr 4
  7. SIWZ -załacznik nr 5
  8. SIWZ -załacznik nr 6
  9. SIWZ -załacznik nr 7
  10. SIWZ -załacznik nr 8
  11. SIWZ -załacznik nr 9
  12. SIWZ -załacznik nr 10
  13. SIWZ -załacznik nr 11
  14. Pytania, odpowiedzi-wyjaśnienia treści SIWZ
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -wysłane
  16.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -opublikowane
  17. informacja z otwarcia ofert
  18. Zawiadomienie o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: