Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Numer sprawy : PN-202/20/KK

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-10-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.5 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.6 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.7 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.8 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.9 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.10 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.11 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 2.12 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz próbek
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zwrot próbek
  Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Parametry oceny jakości
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: