Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

USŁUGA UBEZPIECZENIA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Numer sprawy : PN-246/20/KT

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-20 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-11-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ-załączniknr 2
  4. SIWZ-załączniknr 3-7
  5. SIWZ-załącznik nr 8-12
  6. SIWZ-załącznik nr 13
  7. SIWZ-załącznik nr 18
  8. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -wysłane
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
  11. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia tresci SIWZ
  12. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia tresci SIWZ -załączniki do
pytań i odpowiedzi
  13. Informacja o zmianie terminu składania ofert -cz. 2
  14.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -wysłane cz.2
  15 Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia tresci SIWZ cz.2
  16. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia tresci SIWZ cz.3
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -opublikowane
cz.2
  18. Informacja z otwarcia ofert
  19. Zawiadomienie o uniewaznieniu pakietu nr I, IV, V
  20. Zawiadomienie o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: