Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi przygotowania metagenomicznych bibliotek genomowych i sekwencjonowania następnej generacji

Numer sprawy : PN-240/20/JS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-08 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-08 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  PN-240_20_JS Ogloszenie o zamowieniu
  PN-240_20_JS_SIWZ
  PN-240_20_JS Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  PN-240_20_JS Zalacznik nr 2 do SIWZ Form. cenowy wraz z opz Pakiet 1 i
2
  PN-240_20_JS Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ
  PN-240_20_JS Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia
(...)
  PN-240_20_JS Zalacznik nr 5 do SIWZ Wykaz uslug
  PN-240_20_JS Zalacznik nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy
  PN-240_20_JS Zalacznik nr 7 do SIWZ - Grupa kapitalowa
  Wyjasnienia tresci SIWZ
  Wyjasnienia tresci SIWZ 2
  Obowiazujacy Zalacznik nr 2 do SIWZ Form. cenowy wraz z opz Pakiet 1
i 2
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu opublikowane
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietow
nr 1, 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: