Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-282/20/KT

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-26 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-26 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ -załącznik nr 1
  4. SIWZ -załącznik nr 2
  6. SIWZ -załącznik nr 4
  7. SIWZ -załącznik nr 5
  8. SIWZ -załącznik nr 6
  9. SIWZ -załącznik nr 7
  10. SIWZ -załącznik nr 8
  11. SIWZ -załącznik nr 9
  12. SIWZ -załącznik nr 10
  5. SIWZ -załącznik nr 3
  13. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -wysłane
  15.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
  16. Informacja o zmianie terminu składania ofert cz.2
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -wysłane cz.2
  18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
cz.2
  19. Pytania, odpowiedzi - wyjasnienia treści SIWZ
  20. Informacja z otwarcia ofert
  21. zawiadomienie o wyborze oferty cz.1

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: