Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych.

Numer sprawy : PN-260/20/KK

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz cenowy
  załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz cenowy
  załącznik nr 2.3 do SIWZ - formularz cenowy
  załącznik nr 2.4 do SIWZ - formularz cenowy
  załącznik nr 2.5 do SIWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dot. grupy kapitałowej
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz próbek
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zwrot próbek
  Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw
  Załącznik nr 10 do SIWZ - parametry oceny jakości
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane II
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane III
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III - opublikowane
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz cenowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane IV
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane IV
  Sprostowanie do wyjaśnień SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: