Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę materiałów zużywalnych do zabiegów endoskopowych

Numer sprawy : PN-227/20/JP

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 1.1_opis przedmiotu zamów_formularz cenowy
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 1.2_parametry techniczne
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 2_Formularz ofertowy
  JEDZ - załacznik nr 3 do SIWZ
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 4_istotne dla stron postanowienia ...
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 5_Wykaz dostaw
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 6_Oswiadczenie grupa kapitalowa
  PN-227_20_JP_SIWZ_zal. 7 do SIWZ- Oswiadczenie wykonawcy
  Sprostowanie_ogłoszenie zmian
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: