Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na dostawę odczynników laboratoryjnych

Numer sprawy : PN-230/20/JP

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.1_pakiet 1_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia_
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.2_pakiet 2_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.3_pakiet 3_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.4_pakiet 4_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.5_pakiet 5_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.6_pakiet 6_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.7_pakiet 7_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.8_pakiet 8_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 1.9_pakiet 9_formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 2_Formularz ofertowy
  JEDZ - załacznik nr 3 do SIWZ
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 4_Istotne postanowienia ...
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 5_Wykaz dostaw
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 6_Oswiadczenie grupa kapitalowa
  PN-230_20_JP_SIWZ_zal. 7_Oswiadczenie wykonawcy
  Wyjasnienia tresci SIWZ_1
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 6
  Informacja o unieważnieniu_pakiety 1_2_3_4_8
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 7_9
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 5

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: