Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na dostawę wody mineralnej niegazowanej w pojemnikach po 18,9l (galonach) oraz kubków jednorazowego użytku wraz z użyczeniem urządzeń dystrybuujących z funkcją grzania i chłodzenia

Numer sprawy : PN-258/20/MKN

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-21 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ_woda źródlana_formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ_Oswiadczenie art 24_brak_podstaw_do wykl
  Załącznik nr 4_do SIWZ_Grupa kapitalowa
  załącznik nr 5 do SIWZ_wzór umowy
  Zalacznik_1a do umowy
  Załącznik nr 7 do umowy PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
  Załącznik nr 8 do umowy Protokół reklamacji
  wyjaśnienia treści SIWZ_1
  wyjaśnienia treści SIWZ_2
  informacja z otwarcia ofert
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: