Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Numer sprawy : PN-301/20/JP

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SIWZ
  zał. 1.1 - pakiet 1
  zal. 1.2 - pakiet 2
  zal. 1.3 - pakiet 3
  zal. 1.4 - pakiet 4
  zal. 1.5 - pakiet 5
  zal. 1.6 - pakiet 6
  zal. 1.7 - pakiet 7
  zal. 1.8 - pakiet 8
  zal. 1.1a - pakiet 1_formuarz cenowy
  Zal. 1.2a - pakiet 2_ formularz cenowy
  Zal. 1.3a - pakiet 3_ formularz cenowy
  Zal. 1.4a - pakiet 4_ formularz cenowy
  zal. 1.5a - pakiet 5_formuarz cenowy
  Zal. 1.6a - pakiet 6_ formularz cenowy
  zal. 1.7a - pakiet 7_formuarz cenowy
  Zal. 1.8a - pakiet 8_ formularz cenowy
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy
  Zal. 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 5 - Istotne dla stron postanowienia
  wyjaśnienia treści SIWZ_1
  Wyjasnienia tresci SIWZ_2
  Wyjasnienia tresci SIWZ_3
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu_pakiet 8
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 2,3,6,7
  Informacja o unieważnieniu_pakiety 1_4_5

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: