Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-309/20/JP

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zal. 1.1 - pakiet 1_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.2 - pakiet 2_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.3 - pakiet 3_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.4 - pakiet 4_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.5 - pakiet 5_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.6 - pakiet 6_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.7 - pakiet 7_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.8 - pakiet 8_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 1.9 - pakiet 9_ opis przedmiotu zamówienia
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 4 - Istotne dla stron postanowienia
  Zal. 5 - wykaz dostaw
  Zal. 6 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 7 - wykaz próbek
  Zal. 8 - oswiadczenie wykonawcy
  Zal. 3 - JEDZ
  Sprostowanie ogłoszenia zmian_wysłane
  Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
  Sprostowanie_ogłoszenie zmian_opublikowane
  Sprostowanie Ogłoszenia zmian_2_wysłane
  zmiana terminu składania i otwarcia ofert_II
  Wyjasnienia tresci SIWZ_1
  Sprostowanie Ogłoszenia zmian_II_opublikowane
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: