Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę kontenerów do narzędzi chirurgicznych

Numer sprawy : PN-199/20/MKN

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-11 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-11 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz opisowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ_Oswiadczenie art 24_brak_podstaw_do
wykluczenia
  Załącznik nr 4 do SIWZ_Grupa kapitalowa
  Załącznik nr 5 do SIWZ_Istotne postanowienia .._wzór umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ-oświadczenie CE-przedmiot zamówienia
  Wyjasnienia tresci SIWZ_1
  wyjaśnienia treści SIWZ_2
  Informacja z otwarcia ofert
  zawiadomienie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: