Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup zestawu odczynników wraz z akcesoriami laboratoryjnymi do badań genetycznych, przeznaczonych do izolowania i oczyszczania DNA

Numer sprawy : PN-299/20/MSZ

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-22 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-22 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy Opis Przedmiotu
Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa
  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania ofert
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
  Zmiana terminu składania ofert (2)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - po zmianach
  Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: