Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-20/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 5 350.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-03-23 do godziny : 09:30

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-03-23 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2021-02-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 1 Dokumentacja Projektowa
  Załącznik nr 2 STWIORB
  Załącznik nr 3 Przedmiar
  Załącznik nr 10 umowa
  Wyjaśnienia nr 1 do treści siwz
  Załącznik do Wyjasnień nr 1 do treści SWZ
  Zawiadomienie o wniesieniu odwołania do KIO
  Odwołanie do KIO
  Wyjasnienia nr 2 do treści swz
  Modyfikacja Załacznika nr 10 do SWZ
  Wyjasnienia nr 3 treści SWZ
  Wyjaśnienia nr 4 treści SWZ
  Sprostowanie Ogłoszenia Zmiana terminów
  Informacja o zmianie terminów w SWZ
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
  Odpowiedź na Odwołanie do KIO
  Informacja o dodatkowej wizji lokalnej
  Sprostowanie Ogłoszenia
  Informacja o zmianie terminów w SWZ
  Informacja o kwocie jaka Zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Sprostowanie Informacji o kwocie jaka zamawiający zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zawiadomienie o wniesieniu Odwołania
  Kopia Odwołania do KIO

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: