Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Recertyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymogami norm: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego

Numer sprawy : ZO-7/21/JM

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-03-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-03-02 godzina : 09:10

Warszawa, dnia 2021-02-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 folmularz ofertowy
  załącznik nr 2 wykaz usług
  załącznik nr 3 wykaz osób
  załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy
  Załącznik do umowy - zakres
  odpowiedzi na pytania
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: