Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

Numer sprawy : PN-39/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 5 548.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-13 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-03-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załącznik nr 9 do SWZ
  Załącznik nr 10 doSWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Wyjasnienia nr 1 do SWZ
  Dodatkowy termin Wizji lokalnej
  Sprostowanie treści SWZ
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
  Poprawiony Zalącznik nr 1 do SWZ
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu nr 2
  Sprostowanie treści SWZ nr 2
  Wyjaśnienia Nr 2 treści SWZ wraz załacznikami
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 ZMINA TERMINÓW SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
  Wyjasnienia nr 3 do treści SWZ
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu nr 4
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.05.21

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: