Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych

Numer sprawy : PN-42/21/KT

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-06 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-06 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-03-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1 Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. SWZ - załacznik nr 6
  9. SWZ - załacznik nr 7
  10. SWZ - załacznik nr 8
  11. Informacja o wpłynięciu odwołania do postępowania
  12. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia SWZ cz.1
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  15. załacznik nr 1 do pytań, odpowiedzi -wyjasnień treści SWZ
  17. załacznik nr 3 do pytań, odpowiedzi -wyjasnień treści SWZ
-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz.2
  14. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SWZ cz. 2
  16. załacznik nr 2 do pytań, odpowiedzi -wyjasnień treści SWZ -
aktualny formularz cenowy
  17. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  18. Informacja z otwarcia ofert
  19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  20. Zawiadomienie o wpłynieciu odwołania
  21. Zawiadomienie o wpłynieciu odwołania - załącznik -kopia
odwołania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: