Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej gammakamer z wyposażeniem: Część 1: Nucline TH45 produkcji Mediso Ltd Część 2: D-SPECT Cardio produkcji Spectrum Dynamics Medical S.A

Numer sprawy : PN-49/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie TED
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5.1. do SWZ
  Załacznik nr 5.2. do SWZ
  Załacznik nr 6.1. do SWZ
  Załacznik nr 6.2. do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załącznik nr 9 o SWZ
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 07.05.21
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: