Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku

Numer sprawy : TP-63/21/KT

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-11 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-11 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załącznik nr 1
  4. SWZ - załącznik nr 2.1
  5. SWZ - załącznik nr 2.2
  6. SWZ - załącznik nr 2.3
  7. SWZ - załącznik nr 2.4
  8. SWZ - załącznik nr 2.5
  9. SWZ - załącznik nr 2.6
  10. SWZ - załącznik nr 2.7
  11. SWZ - załącznik nr 2.8
  12. SWZ - załącznik nr 2.9
  13. SWZ - załącznik nr 3
  14. SWZ - załącznik nr 4
  15. SWZ - załącznik nr 5
  16. SWZ - załącznik nr 6
  17. Informacja o modyfikacji treści SWZ
  18. SWZ - aktualny załącznik nr 5
  19. SWZ - aktualny załącznik nr 6
  20. Pytania, odpowiedzi_wyjaśnienia treści SWZ- cz.1
  21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  22. SWZ - aktualny załacznik nr 2.8
  23. Informacja o przesunieciu terminu składania ofert
  24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz. 2
  25. Pytania, odpowiedzi cz.2 - wyjasnienia treści SWZ
  26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz. 3
  27. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  28. Informacja z otwarcia ofert
  29. Informacja o uniewaznieniu postepowania w zakresie części 5
-pakiet nr 5 oraz części 7 -pakiet br 7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: