Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa konserwacji infrastruktury technicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego

Numer sprawy : TP-110/21/KT

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2.1
  5. SWZ - załacznik nr 2.2
  6. SWZ - załacznik nr 2.3
  7. SWZ - załacznik nr 2.4
  8. SWZ - załacznik nr 2.5
  9. SWZ - załacznik nr 2.6
  10. SWZ - załacznik nr 2.7
  11. SWZ - załacznik nr 2.8
  12. SWZ - załacznik nr 2.9
  13. SWZ - załacznik nr 2.10
  14. SWZ - załacznik nr 2.11
  15. SWZ - załacznik nr 2.12
  16. SWZ - załacznik nr 3
  17. SWZ - załacznik nr 4
  18. SWZ - załacznik nr 5
  19. SWZ - załacznik nr 6
  20. SWZ - załacznik nr 6_zal 5
  21. SWZ - załacznik nr 6_zal 8
  22. SWZ - załacznik nr 6_zal 9
  23. Zmiana treści SWZ -informacja o przesunięciu terminu składania
ofert
  24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  25. Pytania_odpowiedzi_wyjasnienia treści SWZ
  26. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  27. informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: