Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

obsługa administracyjnej, niekomercyjnych badań klinicznych w ramach wspólpracy z EORTC

Numer sprawy : ZO-22/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-27 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-27 godzina : 9:30

Warszawa, dnia 2021-05-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załacznik nr 1 formularz ofertowy
  załacznik nr 2 - wzór umowy
  informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: