Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi serwisowej urzadzeń do dezynfekcji i sterylizacji

Numer sprawy : PN-64/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-07-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-07-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 1.1 do SWZ
  Załacznik nr 1.2. do SWZ
  Załącznik nr 1.3. do SWZ
  Załącznik nr 1.4 do SWZ
  Załącznik nr 1.5. do SWZ
  Załacznik nr 2.1. do SWZ
  załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załącznik nr 2.3. do SWZ
  Załącznik nr 2.4 do SWZ
  Załacznik nr 2.5 do SWZ
  Załącznik nr 3 JEDZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: