Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi

Numer sprawy : PN-98/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-30 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8 do SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 2.1. do SWZ
  Sprostowanie dotyczące Załącznika nr 2.1. do SWZ
  Poprawiony załącznik nr 2.1. do SWZ
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ
  Załącznik do Wyjasnień nr 1 do treści SWZ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: