Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-56/21/JP

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-07-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-07-19 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.3 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.4 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.5 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - JEDZ
  zal. 4 - wykaz dostaw
  Zal. 5 - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 6 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 7 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 8 - projektowane postanowienia umowy
  Wyjasnienia tresci SWZ_1
  Wyjasnienia tresci SWZ_2
  Sprostowanie_ogłoszenie zmian_opublikowane
  Informacja zmiana ternimu składania i otwarcia ofert
  Sprostowanie ogłoszenia zmian_wysłane
  Sprostowanie_ogłoszenie zmian_opublikowane_2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: