Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa urządzenia Real-Time PCR oraz systemu do dokumentacji żeli

Numer sprawy : TP-121/21/KK

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-07-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - OPZ, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - OPZ, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy - podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SWZ II
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: