Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-138/21/KT

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-08-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-08-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-06-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załacznik nr 1
  4. SWZ -załacznik nr 2.1 -2.11
  5. SWZ -załacznik nr 3
  6. SWZ -załacznik nr 4
  7. SWZ -załacznik nr 5
  8. SWZ -załacznik nr 6
  9. SWZ -załacznik nr 7
  10. SWZ -załacznik nr 8
  11. SWZ -załacznik nr 9
  12. SWZ -załacznik nr 10
  13. SWZ -załacznik nr 11
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  15. Zamiana terminu składania ofert
  16. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SWZ
  17. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SWZ - sprostowanie
  18. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  19. Informacja z otwarcia ofert
  20. Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie części 7, 9,
10, 11
  21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: