Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa akceleratora medycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora oraz adaptacją bunkra i sterowni V5 Zakładu Radioterapii I w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowym Instytucie Badawczym

Numer sprawy : PN-145/21/DW/MZ

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-08-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-08-30 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-07-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamóweniu
  SWZ_PN_145_21_DW_MZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do_SWZ_Opis przedmiotu zamowienia Akcelerator
  Zalacznik nr 3 do SWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
  Zalacznik nr 3.1. Zalacznik nr 1 do PFU - koncepcja aranżacji
  Zalacznik nr 3.2. Załącznik nr 2 do PFU - rzut kondygnacji
  Zalacznik nr 4 do_SWZ_JEDZ
  Zalacznik nr 5 do SWZ _Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Zalacznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_w zakresie podstaw
wykluczenia
  Zalacznik nr 8 do SWZ - Projketowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 9 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  Zalacznik nr 10 do SWZ_Porozumienie o wspołpracy pracodawcow
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2_opublikowane
  Wyjasnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie treści_Załączniki do SWZ
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 3_opublikowane
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2
  20_08_2021_obowiązujący_po zmianie treści_Zalacznik nr 2
do_SWZ_Opis przedmiotu zamowienia Akcelerator
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: