Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa zestawu do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym wolnokrążących w krwioobiegu kwasów nukleinowych wydzielanych przez komórki nowotworowe (ctTNA) wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Numer sprawy : TP-128/21/JS

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-08-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-08-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-07-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP-128_21_JS SWZ
  TP-128_21_JS Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  TP-128_21_JS Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy
  TP-128_21_JS Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_o braku
podst. do wykl. z post.
  TP-128_21_JS Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie
Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  TP-128_21_JS Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postnowienia umowy
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Wyjasnienia tresci SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: