Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza negocjacje z ogłoszeniem na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : NzO-160/21/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-04-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-04-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-09-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Załącznik nr 1 do OPiW
  Załacznik nr 2 do OPiW
  załącznik nr 3 JEDZ
  Załącznik nr 4 do OPiW
  Załacznik nr 5 do OPiW
  Załącznik nr 5.1. do OPiW
  Załacznik nr 6 do OPiW
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
  Załacznik nr 7 do OPiW
  Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
  Zawiadomienie o wpłynięciu Odwołania do KIO
  Kopia wniesionego Odwołabnia do KIO
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia nr 1 do OPiW
  Załacznik nr 1 do OPiW - po zmianie
  Wyjaśnienia nr 2 do OPiW
  Wyjaśnienia nr 3 do OPiW
  Informacja o złożonych Wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu
  Zawiadomienie o wniesionym Odwołaniu do KIO
  Kopia Odwołania do KIO
  Informacja o utajnieniu Wniosków w zakresie tajemnicy
przedsiębiorstwa
  Zawiadomienie o wniesionych odwołaniach
  Odwołanie GRAPHIT sp. z o.o. z 03.01.2022
  Odwołanie PROMAT sp. z o.o z 03.01.2022
  Informacja o wynikach oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu
  Formularz oferty wstepnej
  Informacja z otwarcia ofert wstępnych

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: