Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Numer sprawy : PN-26/22/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-03-11 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-03-11 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-02-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_PN_26_22_DW
  Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załaczniki do SWZ_OPZ_Formularze cenowe
  Zalacznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument zamowienia_espd-request
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Zalacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Zalacznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 7 do SWZ_ Klauzule RODO_zal. Projektowane postanowienia
umowy
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane
  Informacja o zmianie treści SWZ
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 2_1_do SWZ_OPZ_Formularz cenowy
  po zmianie treści_Zalacznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Zawiadmienie o uniewaznieniu czynnosci wyboru_czesc nr 1
  Powtórna informacja o wyniku postępowania_Część nr 1
  Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania
  D49247__odwolanie_COI_Warszawa_23-06-2022_22.44.56

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: