Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-45/22/ZS/UE

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-13 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-05-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SWZ
  Załacznik nr 1
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 2.1. do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załacznik nr 9 do SWZ
  Załacznik nr 10 do SWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 1 do PFU
  Załącznik nr 2 do PFU
  Załącznik do Załącznika nr 8 Regulamin
  Zawiadomienie o wniesionym Odwołaniu do KIO
  kopia Odwołania do KIO
  Zawiadomienie o zmianach w treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
  Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ
  Załacznik do Wyjaśnień nr treści SWZ
  Informacja o wpłynięciu Odwołania do KIO
  Treść wniesionego Odwołania do KIo z dnia 01.06.22
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Zawiadomienie o zmianach w treści SWZ
  Zawiadomienie o zmianach w treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 13.06.22
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: