Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług serwisowych systemu diagnostyki obrazowej produkcji GE -rezonansu magnetycznego 3-OT Signa Architect

Numer sprawy : TP-62/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-07 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-05-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SWZ_TP_62_22_DW
  Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy_podmiotowy srodek
dowodowy
  Zalacznik nr 5.1 do SWZ - Wykaz osob dot. kryterium oceny ofert -
skladany z ofertą
  Zalacznik nr 5.2 do SWZ - Wykaz osob dot. warunku udziału - składany
z ofertą
  Zalacznik nr 6 do SWZ - Projketowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 5 do projketu umowy - Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych
  Załącznik nr 6 do projketu umowy - Regulamin ustalający zasady
bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Zalacznik nr 7 do projektu umowy - Klauzule RODO
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie_Zalacznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia
  po zmianie_Zalacznik nr 6 do SWZ - Projketowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: