Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-134/22/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-06-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2.1. do SWZ
  Załącznik nr 2.2 do SWZ
  Załacznik nr 2.3 do SWZ
  Załącznik nr 2.4 do SWZ
  Załacznik nr 2.5. do SWZ
  Załacznik nr 2.6 do SWZ
  Załacznik nr 2.7 do SWZ
  Załacznik nr 2.8 do SWZ
  Załącznik nr 2.9 do SWZ
  Załącznik nr 2.10 do SWZ
  Załacznik nr 2.11 do SWZ
  Załaczniki nr 2.1.1. do 2.11.1
  załączbik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załącznik do Załacznika nr 8 do SWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 14.07.22

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: