Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa: Część nr 1; zestawy dozymetryczne; Część nr 2 : objętościowe pompy infuzyjne

Numer sprawy : TP-175/22/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-03 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-03 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-07-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2.1 do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 6 do Załacznika nr 4
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ
  Zawiadomienie o zmianach w treści SWZ
  Zmieniony Załacznik nr 2.1 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia nr 2 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 03.08.22

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: