Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi wynajęcia sali szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Numer sprawy : TP-147/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-29 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-29 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-08-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_147_22_DW_Usługi wynajęcia sal szkoleniowych, cateringu
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty
  Załącznik nr 2_1 2_5 do SWZ Formularze cenowe_części 1_5
  Załącznik nr 3_1 do SWZ OPZ_Części 1_lokalizacja Łódź
  Załącznik nr 3_2 do SWZ OPZ_Części 2_lokalizacja Warszawa
  Załącznik nr 3_3 do SWZ OPZ_Części 3_lokalizacja Kielce
  Załącznik nr 3_4 do SWZ OPZ_Części 4_lokalizacja Ciechanów
  Załącznik nr 3_5 do SWZ OPZ_Części 5_lokalizacja Kraków
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy_podmiotowy srodek
dowodowy
  Załącznik nr 5_1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot
części 1-4
  Załącznik nr 5_2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot
części 5
  Załącznik nr 6 do SWZ - Protokól odbioru usługi wzór
  Załącznik nr 7 do SWZ - Klauzule RODO załącznik do projektu umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części nr 1_5

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: