Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa utrzymania modułu Systemu Informatycznego SI-PBP-EFS obsługującego Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Numer sprawy : TP-216/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-30 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-30 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-08-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_216_22_DW_SWZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia OPZ
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy podmiotowy srodek
dowodowy
  Zalacznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Zalacznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
  Zalacznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy ..
  Zalacznik nr 8 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zal do projketu umowy
  Zalacznik nr 9 do SWZ_ Klauzule RODO_zal. do projketu umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: