Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy głównego wejścia do budynku szpitala w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Wawelskiej 15

Numer sprawy : PN-218/22/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 5 382.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-18 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-18 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-09-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załącznik do Załacznika nr 8 do SWZ
  SWZ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: