Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny

Konkursy


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 58
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  OGŁOSZENIE o udzielanym zamówi
odczynniki służące wyłacznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych
dodatkowe informacje  ZO-13/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palacym
2019-04-11
dodatkowe informacje  ZO-19/19/BD
usługa adaptacji merytorycznej materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas części wykładowej i warsztatowej dla uczestników szkoleń (pracowników medycznych) w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
2019-04-26
dodatkowe informacje  ZO-22/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.
2019-04-30
dodatkowe informacje  ZO-20/19/BD
wykonanie usługi biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-21/19/BD
konsultacje eksperckie w zakresie koordynacji Programu profilaktyki raka piersi w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-23/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-05-24
dodatkowe informacje  ZO-25/19/BD
dostawa aparatury służącej do realizacji prac badawczych w zakresie hodowli komórkowej dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-05-30
dodatkowe informacje  ZO-15/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt." Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-05-31
dodatkowe informacje  ZO-24/19/BD
usługa opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-06-03
dodatkowe informacje  ZO-26/19/BD
prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-27/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi".
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-28/19/BD
dostawę drobnego sprzętu AGD i telefonów bezprzewodowych
2019-06-18
dodatkowe informacje  ZO-29-19-BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy ? program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-06-24
dodatkowe informacje  ZO-32/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-12
dodatkowe informacje  ZO-31/19/BD
usługi polegającej na rejestracji wideo na potrzeby e-learningu oraz montażu edukacyjnych materiałów multimedialnych i wideo szkoleniowych na potrzeby wszystkich kursów e-learningowych realizowanych w ramach programu "Nie trać głowy - program profila
2019-07-16
dodatkowe informacje  ZO-33/19/BD
wykonanie usług biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-07-19
dodatkowe informacje  ZO-34/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-31
dodatkowe informacje  ZO-30/19/BD
dostawę Bioruptora Pico do realizacji zadań grantowych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-08-05
dodatkowe informacje  ZO-36/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-37/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-35/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-09-13
dodatkowe informacje  ZO-39/19/BD
udzielenie i obsługę kredytu na restrukturyzację zobowiązań przeterminowanych Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w wys. 30.000.000 PLN
2019-09-17
dodatkowe informacje  ZO-41/19/ZS
Zapytanie Ofertowe na usługę w modelu SaaS dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z Ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi związanymi z elektroniz
2019-09-20
dodatkowe informacje  ZO-42/19/BD
dostawę MM-Separatora M12+12 do realizacji prac badawczych i naukowych
2019-09-23
dodatkowe informacje  ZO-40-/19/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynuj
2019-09-27
dodatkowe informacje  ZO-38/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-09-30
dodatkowe informacje  ZO-43/19/BD
przeprowadzenia otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-10-22
dodatkowe informacje  ZO-44/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-10-31
dodatkowe informacje  ZO-45/19/MS
Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP dla zadania inwestycyjnego:
2019-11-04
dodatkowe informacje  ZO-46/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-11-05
dodatkowe informacje  ZO-47/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-11-29
dodatkowe informacje  ZO-49/19/BD
dzierżawę mieszalnika do leków cytostatycznych.
2019-12-23
dodatkowe informacje  ZO-48/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2020-01-15
dodatkowe informacje  ZO-1/20/BD
dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych
2020-01-20
dodatkowe informacje  ZO-2/20/BD
przeglądy, naprawy bieżące, naprawy okresowe i powypadkowe, diagnostykę, pomoc drogową oraz inne usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-3/20/BD
zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż napisu na fryzie budynku; zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablicy zewnętrznej informacyjnej; wymianę napisu z folii samoprzylepnej.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-4/20/BD
odbior, transport i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2020-01-22
dodatkowe informacje  ZO-5/20/BD
prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeratę polskich czasopism fachowych w formacie on-line oraz w druku.
2020-01-27
dodatkowe informacje  ZO-9/20/BD
Zapytanie ofertowe dot. przeglądów, napraw bieżących, napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, pomocy drogowej oraz innych usług wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych
2020-02-10
dodatkowe informacje  ZO-8/20/BD
odbior, transport i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2020-02-18
dodatkowe informacje  ZO-7/20/BD
łącza internetowe
2020-02-19
dodatkowe informacje  ZO-10/20/BD
usługę wsparcia technicznego oprogramowania kolposkopów
2020-03-12
dodatkowe informacje  ZO-6/20/BD
zakup specjalistycznych dysków pokrytych substancją adhezyjną dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.
2020-03-13
dodatkowe informacje  ZO-11/20/BD
dostawę żyletek mikrotomowych dla Zakładu Onkologii Molekularnej
2020-04-17
dodatkowe informacje  ZO-12/20/BD
dostawę materiałów zużywalnych dla Zakładu Genetyki
2020-04-23
dodatkowe informacje  ZO-13/20/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.
2020-06-08
dodatkowe informacje  ZO-15/20/BD
dostawa odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju
2020-06-17
dodatkowe informacje  ZO-14/20/BD
dostawę telefonów stacjonarnych przewodowych i bezprzewodowych
2020-07-06
dodatkowe informacje  ZO-17/20/BD
dostawa materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej
2020-07-24
dodatkowe informacje  ZO-18/20/JM
zakup i wymiana akumulatorów i innych części zamiennych dla 19 sztuk pomp infuzyjnych GP Plus Guardrails.
2020-08-12
dodatkowe informacje  ZO-20/20/BD
dostawę, montaż i uruchomienie dwóch agregatów chłodniczych do klimatyzatorów
2020-08-13
dodatkowe informacje  ZO-22/20/BD
na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch agregatów chłodniczych do klimatyzacji kanałowej
2020-08-18
dodatkowe informacje  ZO-19/20/JM
przeprowadzenie jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzenia CLINIPORTOR ECT
2020-08-21
dodatkowe informacje  ZO-21/20/BD
na certyfikację kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym
2020-09-11
dodatkowe informacje  ZO-16/20/BD
opracowanie, wdrożenie i administrowanie modułem e-learningowym dla uczestników programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2020-09-17
dodatkowe informacje  ZO-23/20/BD
dostawę rolet materiałowych, przeciwsłonecznych
2020-09-24
dodatkowe informacje  ZO-24/20/BD
przewóz pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze m. st. Warszawy.
2020-09-30


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: