Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

Ilość aktualnych postępowań: 106
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  KO-9/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. Roentgena 5); świadczenia medyczne (radioterapeuta onkologiczny) w Ambulatorium Kliniki Ginekologii Onkologicznej; świadczenia medyczne (chirurg) w
2019-04-09
dodatkowe informacje  KO-11/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie zabepieczenia świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. W.K. Roentgena 5)
2019-04-24
dodatkowe informacje  KO-13/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie usług medycznych tj. opis badań tomografii komputerowej (TK) i opis kompletnego badania rentgenowskiego (RTG) w systemie teleradiologicznym
2019-04-26
dodatkowe informacje  KO-12/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie: usługi lekarskie i usługi pielęgniarskie w Ooddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OKAiIT)
2019-04-26
dodatkowe informacje  KO-14-19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Świadczenie medyczne (lekarz otolaryngolog) w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi; Wykonywanie badań i opisów badań mammograficznych dla pacjentów Zakładu Radiologii I; Świadczenie medyczne (lekarz onkolog) w Klinice
2019-05-14
dodatkowe informacje  KO-15/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: wykonywanie badań TK i MR dla pacjentów diagnozowanych i leczonych w COI, w placówce zewnętrznej
2019-05-22
dodatkowe informacje  KO-16/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Konsultacje psychiatryczne w Klinikach i Zakładach COI; Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii II (ul. Wawelska 15); Konsultacje lekarskie w Oddziale Kardiologii Onkologicznej Kliniki Diagnost
2019-05-28
dodatkowe informacje  KO-17/19/MJ
świadczenie zdrowotne w zakresie: Konsultacje lekarskie (lekarz genetyk kliniczny) w Poradni Genetycznej; Konsultacje lekarskie ginekologiczne wraz z USG ginekologicznym dla pacjentek Poradni Genetycznej; Konsultacje lekarskie (onkologiczne) dla pac
2019-06-13
dodatkowe informacje  KO-18/19/MJ
świadczenie zdrowotne w zakresie: Badania NMR piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2 objętych opieką Poradni Genetycznej (Finansowanie MZ-Program opieki, Moduł I), w placówce zewnętrznej
2019-06-13
dodatkowe informacje  KO-19/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Konsultacje lekarskie w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego COI; Konsultacje neurologiczne; Konsultacje otolaryngologiczne; Konsultacje lekarskie ginekologiczne wraz z USG ginekologicznym dla pacjentek Por
2019-07-10
dodatkowe informacje  KO-20/19/MJ
: Badania NMR piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2 lub PALB2 objętych opieką Poradni Genetycznej (Finansowanie MZ-Program opieki, Moduł I), w placówce zewnętrzne
2019-07-25
dodatkowe informacje  KO-21/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Badanie przesiewowe kolonoskopowe -profilaktyka raka jelita grubego (lekarz gastroenterolog); Badanie przesiewowe kolonoskopowe -profilaktyka raka jelita grubego (pielęgniarka); Badanie przesiewowe kolonoskopowe -
2019-07-26
dodatkowe informacje  KO-22/19/MJ
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań TK i MR dla pacjentów diagnozowanych i leczonych w COI, w placówce zewnętrznej.
2019-09-18
dodatkowe informacje  KO-23/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. Roentgena 5; Usługi lekarskie (onkolog) w Ambulatorium Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; Świadczenia medyczne (lekarz) w Dziale Dietety
2019-09-24
dodatkowe informacje  KO-24/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Świadczenia medyczne (radioterapeuta onkologiczny) w ramach projektu Onkokosmetyki; Świadczenia medyczne (dermatolog specjalista) w ramach projektu Onkokosmetyki; Świadczenia medyczne (lekarz w trakcie specjalizacji z dermat
2019-10-09
dodatkowe informacje  KO-25/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Świadczenia medyczne (dermatolog specjalista) w ramach projektu Onkokosmetyki; Usługi lekarskie (chirurg - plastyk) w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; Zabezpieczenie świadczeń medycznych (lekarz radiol
2019-10-24
dodatkowe informacje  KO-26/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: Świadczenia lekarskie w Zespole Radioterapii Neuroonkologicznej (lekarz neurochirurg); zadanie nr 2: Usługi medyczne (lekarz ze specjalizacją z dziedziny radiologii i diagnostyki obra
2019-11-14
dodatkowe informacje  KO-27/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1-5: konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej w Przychodni Onkologicznej I; zadanie nr 6: konsultacje lekarskie kardiologiczne w Oddziale Kardiologii
2019-12-05
dodatkowe informacje  KO-28/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: usługi medyczne (lekarza radioterapeuta) w Klinikach i Zakładach COI zadanie nr 2: usługi medyczne (lekarz ze specjalizacją z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej) w Zakładzi
2019-12-27
dodatkowe informacje  KO-30/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne z zakresu chirurgii ginekologicznej na rzecz Kliniki Ginekologii Onkologicznej, zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu onkologii Klinicznej na rzecz Kliniki
2019-12-27
dodatkowe informacje  KO-29/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje kardiologiczne (lekarz ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii) w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej); zadanie
2019-12-30
dodatkowe informacje  KO-31/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarsk
2019-12-30
dodatkowe informacje  KO-1/20/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne z zakresu chirurgii ginekologicznej; zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu onkologii klinicznej; zadania nr 3: świadczenia medyczne z zakresu radioterapii
2020-01-17
dodatkowe informacje  KO-2/20/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki nowotworów z zakresu cytologii ginekologicznej; zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki nowotworów układu chłonnego i krwi
2020-01-24
dodatkowe informacje  KO-3/20/MS
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie obsługi medycznej badań przesiewowej kolonoskopii (Klinika Gastroenterologii Onkologicznej - Zakład Profilaktyki Nowotworów), zadanie nr 2: świadczenia me
2020-02-10
dodatkowe informacje  KO-4/20/MS
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie opisywania badań EKG, zadania nr 2: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e-konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa), zadania nr 3: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e-konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa), zadanie nr 4: usługi lekarskie w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów (Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) w zakresie wykonywania badań kolposkopowych, USG, biopsji i procedur diagnostycznych na szyjce macicy
2020-02-11
dodatkowe informacje  KO-5/20/MS
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 ? 22 : udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej
2020-02-12
dodatkowe informacje  KO-6/20/MKN
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zakładzie Fizyki Medycznej (ZFM) na rzecz Zakładu Radioterapii I ; zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zakładzie Fizyki Medycznej (ZFM) na rzecz Zakładu Radioterapii I , zadanie nr 3 : świadczenia medyczne w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; zadanie nr 4 : usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I.
2020-02-19
dodatkowe informacje  KO-7/20/MKN
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa (Klinika Ginekologii Onkologicznej), zadanie nr 2: świadczenia zdrowotne w zakresie porad lekarskich dot. leczenia uzależnienia od tytoniu (Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów), zadanie nr 3: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji neurologicznych (Przychodnia Onkologiczna I); zadanie nr 4: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji lekarskich (Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej). zadanie nr 5: świadczenia medyczne w zakresie obsługi medycznej badań przesiewowej kolonoskopii (Klinika Gastroenterologii Onkologicznej ? Zakład Profilaktyki Nowotworów), zadanie nr 6: konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; zadanie nr 7: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz
2020-03-02
dodatkowe informacje  KO-8/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 : świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań USG w Zakładzie Radiologii II zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie wykonywania usług lekarskich przez lekarza chirurga w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej zadanie nr 3: świadczenia medyczne w zakresie wykonywania usług lekarskich, przez lekarza ortopedę w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
2020-03-05
dodatkowe informacje  KO-10/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - 20: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 21: konsultacje psychiatryczne w Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2020-03-09
dodatkowe informacje  KO-11/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 : świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa (Klinika Ginekologii Onkologicznej), zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji lekarskich w Oddziale Kardiologii Onkologicznej Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz w ambulatorium zadanie nr 3: świadczenia medyczne w zakresie wykonywania usług lekarskich, lekarza ortopedy w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków zadanie nr 4: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego.
2020-03-23
dodatkowe informacje  KO-12/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2020-03-31
dodatkowe informacje  KO-14/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2020-04-09
dodatkowe informacje  KO-13/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 ? 4 : udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej
2020-04-10
dodatkowe informacje  KO-15/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów układu gastroenterologicznego i endokrynnego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
2020-04-15
dodatkowe informacje  KO-16/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa - Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich chirurga onkologa - Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : świadczenia medyczne w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-04-16
dodatkowe informacje  KO-17/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1-9: usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego
2020-04-22
dodatkowe informacje  KO-18/20/MKN
zadania nr 1: świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań (w szczególności USG, biopsje mammotomia, MR piersi, galaktografia) oraz ich opisywanie na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa - Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich chirurga onkologa - Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-04-30
dodatkowe informacje  KO-19/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2020-05-04
dodatkowe informacje  KO-9/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) w placówce zewnętrznej.
2020-05-06
dodatkowe informacje  KO-20/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. Roentgena 5, w Warszawie) Narodowego Instytutu OnkologPaństwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2 : świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich lekarza specjalisty radioterapii w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie -Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-05-06
dodatkowe informacje  KO-21/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 ? 2 : udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2020-05-07
dodatkowe informacje  KO-22/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) w placówce zewnętrznej.
2020-05-22
dodatkowe informacje  KO-23/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2020-05-25
dodatkowe informacje  KO-24/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-05-25
dodatkowe informacje  KO-25/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań (w szczególności USG, biopsje mammotomia, MR piersi, galaktografia) oraz ich opisywanie na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-05-29
dodatkowe informacje  KO-26/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji lekarskich lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej dla pacjentek Poradni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-06-08
dodatkowe informacje  KO-28/20/MKN
świadczenia medyczne w zakresie napromieniowania w Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-07-13
dodatkowe informacje  KO-27/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-07-13
dodatkowe informacje  KO-30/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego
2020-07-22
dodatkowe informacje  KO-31/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie napromieniowania w Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-07-23
dodatkowe informacje  KO-29/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2020-07-27
dodatkowe informacje  KO-32/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : świadczenia medyczne w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-07-28
dodatkowe informacje  KO-33/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji / porad lekarskich w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-07-28
dodatkowe informacje  KO-35/20/MKN
świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2020-08-20
dodatkowe informacje  KO-36/20/MKN
świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji / porad lekarskich w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-08-21
dodatkowe informacje  KO-39/20/MKN
świadczenia medyczne w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-08-31
dodatkowe informacje  KO-37/20/MKN
świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich (radioterapeuta onkologiczny) w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-02
dodatkowe informacje  KO-41/20/MKN
świadczenia medyczne dla lekarza ginekologa w zakresie wykonywania badań (w szczególności kolkoskopia USG, biopsje i procedury diagnostyczne) w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów(Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-03
dodatkowe informacje  KO-38/20/MKN
udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2020-09-08
dodatkowe informacje  KO-40/20/MKN
świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-09-08
dodatkowe informacje  KO-45/20/MKN
konsultacje lekarskie w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej (w tym w Poradni Gastroenterologicznej) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-25
dodatkowe informacje  KO-47/20/MKN
zadanie nr 1: świadczenia usług medycznych w zakresie wykonywania badań TK przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia usług pielęgniarskich w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-28
dodatkowe informacje  KO-43/20/MKN
usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. Roentgena 5, w Warszawie) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-09-29
dodatkowe informacje  KO-44/20/MKN
zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich (radioterapeuta onkologiczny) w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich (radioterapeuta onkologiczny) w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-29
dodatkowe informacje  KO-46/20/MKN
usługi lekarskie w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-29
dodatkowe informacje  KO-48/20/MKN
świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań i zabiegów endosonograficznych (EUS) w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-09-30
dodatkowe informacje  KO-50/20/MKN
świadczenia opieki zdrowotnej (fizyk medyczny) w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-05
dodatkowe informacje  KO-49/20/MKN
zadanie nr 1: świadczenie usług lekarskich w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenie usług lekarskich w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-08
dodatkowe informacje  KO-51/20/MKN
zadanie nr 1: świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii onkologicznej i ogólnej w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2: świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii onkologicznej i ogólnej w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2020-10-09
dodatkowe informacje  KO-52/20/MKN
świadczenia usług pielęgniarskich w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-12
dodatkowe informacje  KO-54/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii z umiejętnością wykonywania badań kolposkopowych w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii z umiejętnością wykonywania badań kolposkopowych w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-10-23
dodatkowe informacje  KO-53/20/MKN
zadanie nr 1: świadczenia medyczne (chirurg ? specjalista z dziedziny otolaryngologii) w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : świadczenia medyczne (chirurg ? specjalista z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej) w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-23
dodatkowe informacje  KO-55/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich (radioterapeuta onkologiczny) w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-30
dodatkowe informacje  KO-56/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań i zabiegów endosonograficznych (EUS) w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-10-30
dodatkowe informacje  KO-57/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: Diagnostyka cytologiczna, konsultacyjna i histopatologiczna dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) oraz kontrahentów zewnętrznych.
2020-11-04
dodatkowe informacje  KO-58/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-11-10
dodatkowe informacje  KO-59/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: badania okulistyczne z użyciem lampy szczelinowej wraz z konsultacją okulistyczną dla Pacjentów objętych programem ?Leczenie agresywnego, objawowego, nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy (ICD ? 10 C73) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2020-11-16
dodatkowe informacje  KO-60/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 : pełnienie dyżurów lekarskich w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji otolaryngologicznych w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-11-27
dodatkowe informacje  KO-61/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań kolposkopowych oraz kolposkopowych wraz z biopsją na szyjce macicy realizowanych w ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz zabezpieczenie wykonywania badań kolposkopowych, USG biopsji i procedur diagnostycznych na szyjce macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2020-12-01
dodatkowe informacje  KO-63/20/MKN
zadanie nr 1 - 3: konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej dla pacjentek z "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory" zadanie nr 4 - 5: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej i/lub chirurgii onkologicznej i/ lub ginekologii onkologicznej i /lub radioterapii onkologicznej onkologii klinicznej w Poradni Genetycznej zadanie nr 6 - 7: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie ginekologii/ginekologii onkologicznej w Poradni Genetycznej dla pacjentek z "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory" wraz z USG ginekologicznym zadanie nr 8: świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań kolposkopowych, USG biopsji i procedur diagnostycznych na szyjce macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO
2020-12-10
dodatkowe informacje  KO-65/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: wykonywania usług lekarskich w zakresie konsultacji lekarskich lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: usługi lekarskie w Klinice Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-12-10
dodatkowe informacje  KO-64/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń lekarskich dla lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2 : świadczenie usług lekarskich (chirurgia plastyczna) w Ambulatorium oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2020-12-14
dodatkowe informacje  KO-67/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 2 : udzielanie świadczeń lekarskich dla lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń lekarskich dla lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2020-12-16
dodatkowe informacje  KO-66/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentek z ?Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory? dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2020-12-17
dodatkowe informacje  KO-68/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie w zakresie konsultacji lekarskich lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: usługi lekarskie w formie pełnienia dyżurów lekarskich oraz konsultacji neurochirurgicznych w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-12-18
dodatkowe informacje  KO-69/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2020-12-18
dodatkowe informacje  KO-62/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 2: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2020-12-18
dodatkowe informacje  KO-42/20/MKN
realizację przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ?Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) projektu pn. Pilotaż badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce ze środków Ministerstwa Zdrowia umowa nr 1/2-3/1/2020/97/220 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert udziału w projekcie przez ośrodki wykonujące badania na poziomie etapu podstawowego, diagnostycznego i diagnostyki pogłębionej w Programie profilaktyki raka szyjki macicy oraz realizujących badania molekularne w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) na terenie całego kraju.
2020-12-21
dodatkowe informacje  KO-71/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 : świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji lekarskich w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji lekarskich w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-01-04
dodatkowe informacje  KO-70/20/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - 3: konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-01-04
dodatkowe informacje  KO-1/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - 2: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie ginekologii/ginekologii onkologicznej w Poradni Genetycznej dla pacjentek z "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory" wraz z USG ginekologicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-2/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenie usług lekarskich (chirurgia plastyczna) w Ambulatorium oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-4/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-3/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich onkologa klinicznego w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-6/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-7/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-8/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 4: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie choró
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-10/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia usług medycznych przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-9/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 - 12: udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-16
dodatkowe informacje  KO-11/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań skryningowych w Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań mammograficznych w Poradniach Zakładu Profilaktyki Nowotworów (Poradni Genetycznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-18
dodatkowe informacje  KO-13/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - diagnostyka cytologiczna, i histopatologiczna dla pacjentek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-12/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. Roentgena 5, w Warszawie) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-15/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-02
dodatkowe informacje  KO-16/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne dla lekarza ginekologa w zakresie konsultacji lekarskich oraz wykonywania badań (w szczególności kolkoskopia USG, biopsje i procedury diagnostyczne) w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów(Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-04


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: