Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

Ilość aktualnych postępowań: 45
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  KO-1/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - 2: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie ginekologii/ginekologii onkologicznej w Poradni Genetycznej dla pacjentek z "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory" wraz z USG ginekologicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-2/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenie usług lekarskich (chirurgia plastyczna) w Ambulatorium oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-4/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-3/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich onkologa klinicznego w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-6/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-7/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-8/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 4: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie choró
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-10/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia usług medycznych przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-9/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 - 12: udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-16
dodatkowe informacje  KO-11/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań skryningowych w Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań mammograficznych w Poradniach Zakładu Profilaktyki Nowotworów (Poradni Genetycznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-18
dodatkowe informacje  KO-13/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - diagnostyka cytologiczna, i histopatologiczna dla pacjentek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-12/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. Roentgena 5, w Warszawie) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-15/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-02
dodatkowe informacje  KO-16/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne dla lekarza ginekologa w zakresie konsultacji lekarskich oraz wykonywania badań (w szczególności kolkoskopia USG, biopsje i procedury diagnostyczne) w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów(Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-04
dodatkowe informacje  KO-17/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny urologii w Zakładzie Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); Zadanie nr 2: konsultacje neurologiczne w Przychodni Onkologicznej I, Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pozostałych oddziałach /klinikach/zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-04
dodatkowe informacje  KO-18/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-08
dodatkowe informacje  KO-14/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 ? świadczenia medyczne (chirurg ? specjalista z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej) w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-08
dodatkowe informacje  KO-19/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-11
dodatkowe informacje  KO-5/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2021-03-19
dodatkowe informacje  KO-21/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB).
2021-03-22
dodatkowe informacje  KO-20/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 ?świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-03-26
dodatkowe informacje  KO-22/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-04-08
dodatkowe informacje  KO-23/21/MKN
zadanie nr 1 ? wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-04-08
dodatkowe informacje  KO-24/21/MKN
zadanie nr 1 : świadczenia lekarskie w zakresie udzielania konsultacji lekarskich, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-04-09
dodatkowe informacje  KO-25/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1-7: usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego(NIO ? PIB)
2021-04-21
dodatkowe informacje  KO-26/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Poradni Chorób Metabolicznych, Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadania nr 2: świadczenia lekarskie w zakresie udzielania konsultacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej , w Klinice Nowotworów Piersi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3: świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-04-26
dodatkowe informacje  KO-27/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-04-26
dodatkowe informacje  KO-28/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-04-29
dodatkowe informacje  KO-29/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-05-05
dodatkowe informacje  KO-30/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Poradni Chorób Metabolicznych, Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: usługi lekarskie w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-05-06
dodatkowe informacje  KO-31/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radioterapii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich chirurga onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-32/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 3 : konsultacje psychiatryczne w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-33/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-34/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań (w szczególności USG) oraz ich opisywanie na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-01
dodatkowe informacje  KO-36/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2021-06-07
dodatkowe informacje  KO-37/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-06-08
dodatkowe informacje  KO-38/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - zabezpieczenie pobierania materiału cytologicznego przez położną w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ramach Pilotażu badań HPV - DNA w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Zakładu Profilaktyki Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-10
dodatkowe informacje  KO-35/21/MKN
Świadczenia usługi badań wideodermoskopowe z RCM chorych na nieoperacyjne/rozsiane niemelanocytarne nowotwory skóry (NMSC), realizowane na podstawie umowy z Agencją Badań Medycznych nr 2020/ABM/01/00004-00 w ramach projektu Otwarte badanie fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem (AGENONMELA), Zadanie nr 5. Badania Translacyjne.
2021-06-16
dodatkowe informacje  KO-39/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń medycznych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń medycznych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń medycznych przez psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-06-22
dodatkowe informacje  KO-40/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-06-22
dodatkowe informacje  KO-41/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-06-23
dodatkowe informacje  KO-42/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-06-23
dodatkowe informacje  KO-43/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-29
dodatkowe informacje  KO-44/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje psychologiczne w Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 2 : konsultacje psychologiczne w Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-06-29
dodatkowe informacje  KO-45/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) oraz kontrahentów zewnętrznych
2021-06-29


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: