Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA ZAPYTAŃ

Numer zapytania
Przedmiot zapytania:
Termin
Plik do pobrania
ZC-1/19/MS Zapytanie Cenowe (rozeznanie rynku) - usługa doradztwa Inżyniera Kontraktu w projekcie pt.: "Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)"
26.07.2019 godz. 10:00
plik
ZC-2/19/MS Zapytanie cenowe (rozeznanie rynku) - wycena usługi w modelu SaaS (Software as a Service) dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych
28.08.2019 godz. 10:00
Zapytanie cenowe nr ZC-2/19/MS
Załącznik nr 1 do ZC-2/19/MS
ZC-3/19/MS Zapytanie cenowe na wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.” Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”
17.10.2019 godz. 10:00
plik: Zapytanie Cenowe_wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w formule PPP
ZC-1/20/JM Zapytanie cenowe dotyczące wyceny oprogramowania dla systemu kontrolingowego
04.09.2020 godz. 12:00
plik: Zapytanie
ZC-2/20/MO Zapytanie cenowe dotyczące wyceny na przeprowadzenie audytu, uwzględniającego zidentyfikowanie kluczowych obszarów zagrożeń oraz przygotowanie programu restrukturyzacji uwzględniającego działania umożliwiające poprawę efektywności funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie (dalej NIO-PIB lub Instytut)
31.08.2020 godz. 12:00
plik: Zapytanie
ZC-3/20/EN Zapytanie cenowe dotyczące wyceny dla produkcji filmu reklamowego m.in. w technice montażu tzw. „time lapse” informującego o realizacji oraz efektach projektu. p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
31.08.2020 godz. 12:00
plik: Zapytanie
ZC-4/20/BD Zapytanie cenowe dotyczące wyceny wykonania usługi obejmującej: druk, pakowanie oraz dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w tym transport i rozładunek) materiałów informacyjnych, tj. ulotka, ulotka składana, plakat
16.09.2020 godz. 12:00
plik: Zapytanie
ZC-6/20/PP Zapytanie cenowe dotyczące wyceny wykonania aplikacji obsługującej i zarządzającej procesem przeprowadzania kontroli aparatów mammograficznych w ośrodkach realizujących Program profilaktyki raka piersi oraz obsługującej i zarządzającej procesem przeprowadzania kontroli jakości w ośrodkach realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.
27.10.2020 godz. 10:00
plik: Zapytanie plik: Formularz cenowy


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: