Dział Zamówień Publicznych

     

Zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dialog techniczny
Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: