Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-221/20/JS

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-09 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-09 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ
  Zalacznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
  Zalacznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  Zalacznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia (...)
  Zalacznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw
  Zalacznik nr 6 do SIWZ Oswiadczenie Wykonawcy
  Zalacznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie grupa kapitalowa
  Zalacznik nr 8 do SIWZ Wykaz zlozonych probek
  Zalacznik nr 9 do SIWZ Wniosek o zwrot probek
  Wyjasnienia tresci SIWZ
  Wyjasnienia tresci SIWZ 2
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu wyslane
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane
  Wyjasnienia tresci SIWZ 3
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu 2 wyslane
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu 2 opublikowane
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: