Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego (urządzenia do dekontaminacji, myjnia-dezynfektor, aparat do rozmrażania osocza, zestaw do analizy genów)

Numer sprawy : PN-314/20/KT

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-09 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-09 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ - załacznik nr 1
  4. SIWZ - załacznik nr 2.1
  5. SIWZ - załacznik nr 2.2
  6. SIWZ - załacznik nr 2.3
  7. SIWZ - załacznik nr 2.4
  8. SIWZ - załacznik nr 2.5
  9. SIWZ - załacznik nr 3
  10. SIWZ - załacznik nr 4
  11. SIWZ - załacznik nr 5
  12. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  14. Informacja o zmianie terminu składania ofert cz.2
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.2
  16. Informacja o zmianie terminu składania ofert cz.3
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.3
  18. Informacja o zmianie terminu składania ofert cz.4
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.4
  20. Pytania, odpowiedzi- wyjasnienia tresci SIWZ
  21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.5
  22. Informacja z otwarcia ofert
  23. Zawiadomienie o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: