Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa świadczenia opieki serwisowej systemu kontrolingowego opartego o Prophix i Report Portal (pakiet nr 1) dostawa, usługa wdrożenia i opieki serwisowej dla nowego zintegrowanego systemu obejmującego funkcje kontrolingowe zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz funkcje zarządzania planowaniem i ewidencją czasu pracy oraz portalem pracowniczym wraz z migracją danych z obecnego systemu kontrolingowego oraz automatycznym modułem zasilania danymi z systemu finansowo księgowego, systemu kadrowego i systemu medycznego (pakiet nr 2).

Numer sprawy : PN-295/20/DW

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-28 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-28 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_295_20_DW
  Załaczniki do SIWZ_PN_295_20_DW
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Modyfikacja treści SIWZ nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
  Modyfikacja treści SIWZ nr 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
  po zmianie_Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  po zmianie_Zalacznik nr 2.2 do SIWZ - Pakiet 2_Opis przedmiotu
zamowienia
  po zmianie_Zalacznik nr 8.1 do SIWZ - Pakiet nr 1_Istotne dla stron
postanowienia
  po zmienie_Zalacznik nr 8.2 do SIWZ - Pakiet nr 2_ Istotne dla stron
postanowienia
  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: