Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa biblioteki taśmowej LTO-8

Numer sprawy : TP-22/21/DW

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_22_21_DW_SWZ_Biblioteka LTO_8
  Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Biblioteka
  Zalacznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy_podmiotowy srodek
dowodowy
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy_przedmiotowy srodek
dowodowy
  Zalacznik nr 5 do SWZ _Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 6 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert nr 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert nr 3
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
  Wyjasnienia i Zmiany treści SWZ
  PO ZMIANIE_TREŚCI_Zalacznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu
zamówienia_Biblioteka
  PO ZMIANIE TREŚCI_Zalacznik nr 5 do SWZ _Wykaz dostaw
  PO ZMIANIE_TREŚCI_Zalacznik nr 6 do SIWZ - Projektowane postanowienia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: