Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa krążków bibułowych oraz testów paskowych

Numer sprawy : TP-93/21/KT

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-09 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-09 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-05-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. SWZ - załacznik nr 6
  9. SWZ - załacznik nr 7
  10. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  11. Zmiana treści SWZ -informacja o przesunięciu terminu składania
ofert
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  13. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ cz.2
  14. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  15. Informacja z otwarcia ofert
  16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: