Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Numer sprawy : TP-52/21/MKN

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załacznik nr 2 do_SWZ_Materiały_eksploatacyjne do drukarek_opis
przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_TP_52
  wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  wyjaśnienia treści SWZ_2
  zmiana treści SWZ nr 2
  Załacznik nr 2 do_SWZ_Materiały_eksploatacyjne do drukarek_opis
przedmiotu zamówienia_obowiązujący
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
  Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 oraz zmiana treści SWZ nr 3
  Załacznik nr 2 do_SWZ_Materiały_eksploatacyjne do
drukarek_opz_obowiązujący_31_05_2021
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: