Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnej usługi utrzymania w pełnej sprawności aparatury endoskopowej i laparoskopowej wraz z wyposażeniem i urządzeniami peryferyjnymi produkcji Olympus.

Numer sprawy : PN-70/21/DW

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-18 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-18 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  PN_70_21_DW_SWZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ_Wykaz sprzetu_Formularze cenowe_Tabela nr
I_II_III
  Zalacznik nr 3 do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia
  Zalacznik nr 1 do OPZ_Wykaz czynności_Przeglądy
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Jednolity dokument
  Zalacznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Zalacznik nr 6.1 do SWZ - Wykaz osob - skladany z oferta
  Zalacznik nr 6.2 do SWZ - Wykaz osob
  Zalacznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy
  Zalacznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy
  Zalacznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Zalacznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Zalacznik nr 11 do SWZ - Projketowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 12 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Zalacznik nr 13 do SWZ - Porozumienie o wspopracy pracodawcow_zal. do
Projektow.
  Zalacznik nr 14 do SWZ_ Klauzule RODO_zal. Projektowane postanowienia
umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 11 do SWZ - Projketowane postanowienia
umowy
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: