Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa łóżek specjalistycznych do intensywnej terapii wraz z materacem

Numer sprawy : TP-174/22/KT

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-07-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  10. SWZ - załacznik nr 2 -aktualnie obowiązujący
  11. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  12. Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: